Huurcontract

1. De huurder huurt van de verhuurder voor 4 personen het chalet WALDHOORN in BELLWALD- Zwitserland;

2. De huurperiode gaat in op zaterdag 18 december 2021 om 15.00 uur en eindigt op zaterdag 25 december 2021 om 10.00 uur;

3. De huurprijs bedraagt voor de totale periode € xx,-- waarvan 20%, zijnde een bedrag van € xx,--, binnen twee weken na dagtekening van deze overeenkomst overgemaakt dient te worden op Eurorekening IBAN CH (Raiffeisen Bank Goms - BIC: RAIFCH22539) ten name van J.M. ten Hoor. Het restant van de huurprijs zijnde een bedrag van € xx,-- dient uiterlijk zes weken voor uw vakantie te zijn overgemaakt. Het gebruik van water, elektra, de eindschoonmaak, badlinnen, keukenlinnen, reserveringskosten, toeristenbelasting en beddengoed zijn inclusief;

4. De huurder verplicht zich het gehuurde en de inventaris zorgvuldig te behandelen en eventuele schade, door zijn toedoen gedurende de huurperiode ontstaan, te vergoeden.

5. De huurder verplicht zich het gehuurde aan het einde van de huurperiode voor ‘s morgens10.00 uur te hebben verlaten en het gehuurde met inventaris in die staat achter te latenzoals hij die bij aankomst aangetroffen heeft, uitgezonderd het schoonmaken.

6. In geval van annulering gelden de volgende voorwaarden:

a. Bij annulering meer dan 7 weken voor aanvang van de huurperiode is het bedrag van aanbetaling verschuldigd;

b. Bij annulering tussen 3 weken en 7 weken voor aanvang van de huurperiode is 40% van de totale huursom verschuldigd;

c. Bij annulering tussen 1 week en 3 weken voor aanvang van de huurperiode is 75% van de totale huursom verschuldigd;

d. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode is 100% van de totale huursom verschuldigd;

Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden.

7. Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

8. Eventuele speciale overeenkomsten zijn: